Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayma değerimize bağlı kalarak, verdiğimiz hizmetin ülke geleceğine etkisinin bilinciyle, yasalar çerçevesinde:

 • Birlikte yönetme anlayışıyla,
 • Liderlerin etkin katılım ve önderliğiyle,
 • Teknolojiden yararlanarak,
 • İşbirlikleriyle,
 • Tarafların gereksinimlerine bağlı eğitim etkinlikleriyle,
 • Yerinden yönetimin etkinlik ve verimliliğini artırarak,
 • Süreç yönetim sistemini ve buna dayalı organizasyon yapısını geliştirerek,
 • Çalışanlara kuruluşun değer ve ilkelerini benimseterek,
 • Performans değerlendirme sistemini kurarak,
 • İhtiyaç ve beklentilere uygun düzenlemelerle,
 • İş birliği ve güven ortamını oluşturarak tarafların memnuniyetini sağlamaktır.
Amacımız

Öğrencileri;

 • Bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlamak,
 • Yeterli olamadıkları derslerden yetiştirmek ve bilgi düzeylerini yükseltmek,
 • Belli alanlarda ilerlemek amacıyla araştırma ve inceleme yapmak, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere gerekli olanak ve ortamı sağlamak, bu gibi öğrencileri belirlemek ve yönlendirmektir.
Değerlerimiz
 • Anayasamızda ifadesini bulan Atatürk ilke ve devrimlerine aykırı iş yapmayız. Hiçbir şey bu ilkelere aykırı iş yapılmasının gerekçesi olamaz.
 • Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz.
 • Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız.
 • Çalışanları tanır, yeteneklerini geliştirir, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz.
 • Performansımızın değeri katılımcılığımızla ölçülür.
 • Her işimiz önemlidir, ihmal edilemez.
 • Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz.
 • İnsanları suçlamaz, süreçleri sorgularız.
 • Konuları yasalar çerçevesinde, ön yargısız, koşulsuz ve iyi niyetle değerlendiririz.
 • İnisiyatif kullanmaktan çekinmeyiz.
 • Kurumumuzu her yönüyle tanır, konulara içinde bulunduğu çevre ile birlikte bütüncül yaklaşırız.
 • Yenilikçiyiz. Öğrenmeyi yenilikçilik için fırsat sayar, değişimin önemine inanırız.
 • Her durumu kurum kültürünü geliştirmek için bir fırsat sayar, eleştiri ve uyarıları kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak değerlendiririz.
 • Zamanın değerine inanırız.
 • Çevreye karşı duyarlıyız.
 • Teknolojik gelişmeleri yakından izler, kullanılmasına önem veririz.
 • Geleceği bu günde yaşarız.
 • Sabırlıyız. Dinlemesini biliriz.
 • Biz bilinciyle çalışırız. Başarı hepimizindir. Kurumun başarısı da başarısızlığı da bizimdir.